Dve tváre Boha

Bola to dlhá cesta. Vrchy sa rozprestierali niekoľko míľ, ako aj doliny a asfalt. My sme chceli vidieť Grand Canyon a teda sme boli presvedčení, že je hodno úsilia.  Okrem toho, v našich západných štátoch sú mnohé miesta s pekným výhľadom, ktoré sa oplatí vidieť a zaplatiť cenu, aby sme tam prišli. Teraz si myslím, že sme neboli hotoví vidieť ten výhľad, ktorý sa ukázal, keď sme sa vyšplhali na malý vrch a s údivom sa dívali na tú ohromnú priestrannú puklinu nazvanú Grand Canyon. Ten výhľad mi takmer zobral dych a nemôžem ho opísať. Stáli sme vzdychajúc nad majestátnou veľkosťou priepasti, ohromení jej veľkosťou a krásou. Bolo tam ochranné zábradlie, ktoré nás vzdiaľovalo od okraju priepasti, ktorá bola pod nami. Vedeli sme, že ak urobíme niekoľko krokov dopredu a ak nebudeme opatrní, môžeme spadnúť. To by znamenal koniec. Musím uznať, bolo to trošku strašné. Prenikali mnou rôzne pocity… bol som ohromený z krásy, ale ma napĺňal strach, že je možnosť, aby moje deti dostali dnes svoje dedičstvo…

V retrospektíve, keď premýšľam nad touto udalosťou, v mysli sa mi vynára ešte jeden obraz, ktorý má oveľa väčšie rozmery a ktorý si zaslúži bázeň a obdiv. Keďže som precestoval mnohé krajiny, s údivom som pozoroval mnohé krásne a veľkolepé miesta, mnohokrát som pozoroval „bohov“ iných náboženstiev. Musím úprimne uznať, bol som vyplnený pocitom vďaky, že ten „boh“ nie je môj Boh. Nechcem kritizovať iné náboženstvá, ale musím vyjadriť vďaku „Bohu mojich otcov“ a že poznám pravdu zjavenú v Slove Božom.

V tom veľkom koláži „bohov a bohýň“ rôznych náboženstiev, videl som, že sú znázorení na skreslený, špatný, ale predsa reálny spôsob, ktorý znázorňuje rôzne aspekty ich náboženstiev. V rezbárskych prácach modiel sú viditeľné pocity, čo predstavuje spôsob, akým oni vidia svojich bohov. Bolo to zaujímavé a provokatívne. Obsah tejto knihy je vlastne môj „pohľad“ na môjho Boha. Chcel by som si s vami zdieľať úplnú pravdu tak, ako ju poznám ja, o Bohu, ktorý je mnohokrát znázornený iba z jednej strany. On má však aj druhú stranu. Teda sa pousilujem znázorniť „Boha s dvoma tvárami“. Toto je moje chápanie, obmedzené, ale verím, že je mnohým potrebné.