Latest News

Prvé kroky

Bolo to veľmi vzrušujúce! Náš prvonarodený syn stál vedľa stoličky, držiac sa pevne. Na jeho tvári bol dobrodružný výraz....

Ako silný vietor

Štyri noci pred takmer úspešným komunistickým prevratom v Indonézii v roku 1965, Boh začal vylievať svojho Ducha v dedinke...

Dve tváre Boha

Bola to dlhá cesta. Vrchy sa rozprestierali niekoľko míľ, ako aj doliny a asfalt. My sme chceli vidieť Grand...