Prvé kroky

Bolo to veľmi vzrušujúce!

Náš prvonarodený syn stál vedľa stoličky, držiac sa pevne. Na jeho tvári bol dobrodružný výraz. Bolo vidno, že sa jej chcel pustiť a začať chodiť! Sám! My sme ho v tom nežne povzbudzovali.

‘’Poď,“ povedali sme, usmievajúc sa, snažiac sa povzbudiť ho a ukázať mu, že to, čo robí, je v poriadku. Zároveň sme však vedeli, že môže spadnúť, nadísť na nejakú prekážku a potknúť sa o koberec alebo podobne, a to by ho zastavilo v jeho pokroku.
Bola to veľmi vzrušujúca chvíľa, ale aj znepokojujúca! Náš prvonarodený syn robil svoje prvé kroky – sám!

On vlastnil prirodzený zákon o vzraste, zakorenený v jeho ume, ktorý mu nedovolil, aby iba ležal pohybujúc nožičkami vo vzduchu. Ani nebol šťastný, keď iba stál vedľa stoličky, ktorej sa pevne držal. Mal v sebe niečo zakorenené, čo ho nútilo urobiť krok, hoci to bola celkom nová skúsenosť. Bolo to dobrodružstvo, v ktorom sa on rozvíjal. Pravdaže, on nepoznal rozvrh udalostí alebo aktivít. Bola to zakorenená túžba, ktorá mu hovorila: „Skús to, kráčaj, ty to dokážeš. Urob to teraz!“

Počatie, vzrast a vývoj ho naprogramovali pre túto chvíľu. Vďaka zodpovedajúcej pomoci niektorých faktorov, ktorí ho obkľučovali, on prirodzeným spôsobom prišiel z bodu A do bodu B a potom túžil dosiahnuť bod C. My, rodičia, sme sa mali postarať o správnu stravu, okolie, príležitosti a podnety, ktoré mu pomôžu byť samostatným začiatočníkom, čo sme si aj my sami priali.

Prvé kroky sú veľmi vzrušujúce! To je veľmi dôležitá chvíľa pre rodičov. Ó, môj syn kráča! Povedz to babke, nech to vedia susedia, volaj zo strechy: „Môj syn urobil prvý krok!“ Pre nás rodičov jeho prvé kroky predstavovali dobrodružstvo v mnohých oblastiach. Radosť z chôdze, utekania, skákania, všetko to záležalo od prvého bojazlivého kroku viery a odvahy!

Ako sa čas minul  realita bola očividná, vôbec mi nebolo ťažko vidieť paralelu medzi fyzickým a duchovným. O tomto sčasti hovorí táto knižočka. Mnohí ľudia majú túžbu, zakorenený duchovný smäd spoznať Boha, ale majú nedostatok usmerňovania a správne okolie, ktoré by im pomohlo spoznať Boha a vieru v Neho. To je zakorenený, Bohom daný „chcem vedieť“ hlad, ktorý motivuje osobu, aby hľadala niečo, čo tú potrebu uspokojí. Veľmi často ľudia, nevedomky, to hľadajú v nesprávnej spoločnosti, mysliac si, že odpoveď najdú v halucinogénych drogách, okultizme, alebo na nejakom divnom tmavom mieste. Niektorí dokonca zvažujú, že nejaká hlbšia veda, vyššie vzdelanie alebo mentálna sloboda uspokoja ten smäd po opravdivom poznaní Boha.

Avšak nie je tomu tak! Uspokojenie duchovného smädu nenájdeme v zložitých náboženských aktivitách. Nie. Odpoveď sa nachádza v jednoduchej viere a poslušnosti povolaniu Božiemu. To naše vrodené „ja“ chce spoznať Boha. V nás je smäd a hlad za Pánom. Ježiš Kristus nám povedal, že ak svoj hlad usmerníme na Neho, potom Ho nájdeme! (Matúš 5:6) Tak ako sa naučíme počas detstva chodiť, krok za krokom, tak podobne to vyzerá, keď sa k Nemu vystrieme vo viere. Začneme, krok za krokom, budovať s Ním ten vzťah. Boh sa chce k nám priblížiť (2.Kor. 6:16-18). Skrze znovuzrodenie sa môžeme stať synmi a dcérami Božími! My, ktorí sme boli tak ďaleko od Boha, oddelení pre hriech, v nevere a neposlušnosti, teraz môžeme urobiť ten prvý krok k Bohu! On nás prijme!  (Ján 1:12)

Prednedávnom náš zbor navštívili jeden pán a pani. Nechceli sa modliť, chceli iba sedieť a dovoliť prítomnosti Božej, aby im odpovedala na ich otázky, o ktorých premýšľali. Po určitom čase náš pastor odišiel za nimi a spýtal sa ich, či potrebujú pomoc. Pani odpovedala: „Prednedávnom sme oddali svoje životy Pánovi a začali sme čítať Bibliu. Začali sme od Zjavenia Jánovho. Čo to všetko má znamenať? My tomu jednoducho nechápeme!“ Nepotrebovali sme veľa času, aby sme si uvedomili, že by oni chceli poskakovať v Božích veciach. Najprv sa museli naučiť chodiť.

Prvé dni nášho školenia sme sa oboznámili s abecedou a základné čísla boli opravdivou výzvou pre všetkých nás. Neskôr sme zistili, že čítanie bolo založené na tých písmenách a keby sme sa ich nenaučili, čítanie by bolo nemožné.

Teraz, keď som vás oboznámil so základnou ideou tejto knihy, poďme do nasledovnej kapitoly a krok za krokom pokračujme v našom uvažovaní.