O nama

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU HRIŠĆANSKIH VREDNOSTI “MANNA” je udruženje građana – hrišćanskih vernika koji pripadaju raznim denominacijama, osnovano dana 24.03.2006.godine a registrovano rešenjem Ministarstva za državnu upravu I lokalnu samoupravu Republike Srbije od 27.10.2006.godine.

“Manna” je nezavisna, nedenominacijska I neprofitna Izdavačka kuća.

Ciljevi zbog kojih je «Manna» osnovana su sledeći:

  • Promocija Hrišćanskih vrednosti
  • Pružanje pomoći hrišćanskim vernicima u njihovom duhovnom rastu i unapređenju njihovog
  • verskog života putem štampane reči, audio i video zapisa.
  • Pružanje pomoći hrišćanskim crkvama u oblasti misije, učeništva i drugog,
  • Pružanje pomoći pojedincima i grupama, u razvoju talenata – darova i službi, sa ciljem
  • proslavljanja Gospoda Isusa Hrista kroz pojedince i njegovu Crkvu.

Udruženje “Manna” će ostvarivati postavljene ciljeve delovanjem u sledećim oblastima:

  • publikacija i distribucija knjiga, Biblija, časopisa, brošura, traktata i drugog materijala verskog i prosvetnog karaktera – utemeljenog na Svetom Pismu (Bibliji)
  • publikacija I distribucija hrišćanske muzike na nosačima zvuka I slike
  • publikacija I distribucija snimaka propovedi, naučavanja I sličnog materijala na nosačima zvuka I slike
  • Publikacija i distribucija raznog materijala za decu I za rad sa decom

Verujemo da će naše služenje kroz “Mannu” doneti mnogo dobrog roda za Carstvo Božije u Srbiji I šire, te da će biti blagoslov kako vernicima tako I onima koji će tek dolazi Isusu u vremenu poslednje žetve koja nam predstoji.

Ovim želimo pružiti ruku saradnje svim hrišćanima koji dele sa nama istu viziju, te koji smatraju da im na bilo koji način možemo pomoći ili da oni mogu pomoći nama u ispunjenju naše misije.

Udruženje za promociju hrišćanskih vrednosti „Manna“ nije nova verska organizacija i nije konkurencija nikome – mi jednostavno želimo biti Kanal kroz koji će dobri Bog mnoge pojedince, grupe i Crkve blagosloviti, inspirisati, ohrabriti, ojačati, poučiti… a kada god u tome uspemo to će biti neizmerna radost i nagrada za sve nas.